top of page

Ny ordförande för Judiska CentralrådetSöndagen den 7 maj hade Judiska Centralrådet i Sverige sitt årsmöte och valde enhälligt in Aron Verständig som ny ordförande. Ordförande i Judiska Församlingen i Stockholm är som tidigare informerats Richard Mühlrad. Aron Verständig har tidigare varit ordförande för Judiska Centralrådet och Judiska församlingen i Stockholm mellan 2016-2022 och efterträder nu Lena Posner Körösi som ordförande i Judiska Centralrådet.


Judiska Centralrådet är det officiella organet för Sveriges judar och Sveriges judiska församlingar och föreningar. I Centralrådets styrelse ingår företrädare för församlingarna i Stockholm, Göteborg, Malmö och Nordvästra Skåne (Helsingborg). Judiska Centralrådets uppdrag är att möjliggöra judiskt liv i Sverige genom att på nationell nivå initiera, driva och bevaka frågor av betydelse för den judiska minoriteten i Sverige.


Judiska Centralrådet gratulerar Aron Verständig till ordförandeskapet och ser fram emot att gemensamt fortsätta arbeta för att stärka och säkra en judisk framtid i Sverige. Centralrådet vill också rikta ett varmt tack till avgående ordförande Lena Posner Körösi för hennes engagemang och insatser under det gångna året.

Comments


bottom of page