top of page

Nationell minoritet

 

Den judiska gruppen i Sverige erhöll genom riksdagsbeslut år 1999 statusen som nationell minoritet enligt Europarådets konvention om historiska minoritetsfolk. Minoritetspolitiken omfattar frågor om skydd och stöd för de nationella minoriteterna och de historiska minoritetsspråken och syftar till att stärka de nationella minoriteterna och ge det stöd som krävs för att deras språk ska hållas levande.

 

De nationella minoriteternas språk och kultur är en del av vårt gemensamma svenska kulturarv. Att stärka skyddet av de nationella minoriteterna är en del av Sveriges arbete med att värna om de mänskliga rättigheterna. Judarnas nationella språk i Sverige är jiddisch. 

minoriteter_flaggorKB.jpg
bottom of page