top of page

Medlemskap i Judiska Centralrådet

För medlemskap i JC krävs att församlingen/föreningen 

uppfyller ett antal kriterier:

  • Minst 100 vuxna (uppnått 18 års ålder) betalande medlemmar.

  • En, av medlemmar, demokratiskt vald styrelse.  

  • Fungerande synagoga eller synagoglokal(er).

  • Fungerande begravningsplats eller gemensam sådan med annan församling/motsvarande.

  • Fungerande judisk utbildning.

  • Fungerande administration.

Idag utgörs JC av de judiska församlingarna i Stockholm, Göteborg, Malmö och Nordvästra Skåne. Ledamoten från den största medlemsförsamlingen utses normalt till ordförande i JC.

Medlemskap i judiska församlingar

  • Judiska församlingen i Stockholm har ca 4200 medlemmar

  • Göteborgs judiska församling har ca 1000 medlemmar.

  • Malmö judiska församling har ca 550 medlemmar.

  • Nordvästra Skånes församling har ca 100 medlemmar.

 

Den som är född av en judisk mor eller den som har konverterat räknas som jude enligt den judiska lagen ”halacha”. 

I Stockholm, Göteborg och Malmö räcker det med att den ena föräldern är av judisk börd för att få bli medlem.

bottom of page