top of page

Vem är jude?

Sverige registrerar inga personer utifrån etnicitet. Antalet judar i Sverige kan därför bara uppskattas. Vi tror att antalet idag uppgår till cirka 20 000 (enligt den judiska lagens definition) varav ca 6 000 är medlemmar i de judiska församlingarna i Sverige

Den förste juden i Sverige

1774 kom Aaron Isaac (1730–1816) till Stockholm. Han var sigillgravör och stensnidare från Mecklenburg. Han var den förste juden som fick tillstånd att bosätta sig i Sverige utan att konvertera till den lutherska läran. Aaron Isaac uppmuntrades av Gustav III att flytta till Sverige eftersom kungen ville dra nytta av de unika kunskaper Aaron Isaac hade samt hans kontaktnät inom handeln.

Invandring av judar till Sverige

Ryssland, Östeuropa 1880-1930

Tyskland 1930-talet

Norge och Danmark 1942-43

Överlevande från koncentrations- och arbetsläger 1945

Ungern 1956

Tjeckoslovakien 1968

Polen 1968-70

Israel 1970-talet

Ryssland 1990 – 2005

Historik

1718-72 Förordningar som reglerar judisk närvaro i Sverige
 

1774 Aaron Isaac kommer till Sverige (den förste juden som äger rätt att bosätta sig i Sverige utan att konvertera till kristendomen)*

 

1776 Judiska Församlingen i Stockholm grundas av Aaron Isaac

1782 ”Judereglementet” införs (diverse regelverk som begränsade vad judar fick göra och bo)

1779 Tillstånd gavs för att bygga en synagoga i Stockholm och i högst tre andra städer. Samma år flyttade de första judarna till Marstrand.

1780-1815 Församlingar i Göteborg, Norrköping och Karlskrona bildas

1815–1870 Förändringar: bl.a. judereglementet upphävs

1870 Judarna får fullständiga medborgerliga rättigheter

1951 Religionsfrihet införs i Sverige

1999 Judiska gruppen erhåller, genom riksdagsbeslut, status som nationell minoritet (övriga nationella minoriteter är romer, samer, som även är ett urfolk, sverigefinnar och tornedalingar).

bottom of page