top of page

Nationella arbetet mot rasism och antisemitism


Den skenande ökningen av antisemitiska uttryck  sedan den 7 oktober förra året har belyst utmaningar vi  tampats med sedan länge. Vi har sett prov på myndigheters bristfälliga kunskaper och hantering av antisemitism, med bristfälligt stöd till de som drabbas, inte minst i skolvärlden, samt otillräckliga modereringsfunktioner på digitala plattformar.  En otydlighet i ansvarsförhållanden och resultat leder ofta till att judiska organisationer och individer ser sig tvungna att agera. Trots att ansvaret är samhällets, inte vårt.


Vi välkomnar att regeringen på kort tid har beslutat om ett stort antal satsningar för att bekämpa antisemitism, en stor andel av dessa satsningar är sådana vi sedan länge påtalat behovet av, till exempel en nationell kartläggning av antisemitismen i skolan.


Satsningarna behöver ett ramverk med tydliga målsättningar, vilket den nationella planen mot rasism och åtgärdsprogrammet mot antisemitism saknar. Judiska Centralrådet har istället sedan länge förordat en nationell strategi mot antisemitism, ej underställd den nationella planen mot rasism. Regeringskansliet arbetar nu intensivt med utformandet av det fortsatta nationella arbetet mot rasism. Judiska Centralrådet har därför sammanfattat vår syn på utvecklingsområden i en skrivelse till Arbetsmarknadsdepartementet*.

 

*Utöver arbetsmarknads- och integrationsfrågor ansvarar Arbetsmarknadsdepartementet även för det nationella arbetet för mänskliga rättigheter, inkl frågor om rasism och diskriminering.

Obs, skrivelsen behandlar ej säkerhetsfrågor.


Utvecklingsområden nationella arbetet mot rasism och antisemitism_7feb2024
.pdf
Ladda ner PDF • 261KBComments


bottom of page