top of page

Kritik mot Adlibris rutiner


Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA) har under årens lopp vid ett flertal tillfällen uppmärksammat och riktat kritik mot att nätbokhandeln Adlibris sålt antisemitisk, rasistisk och förintelseförnekande litteratur. Likt SKMA vill även Judiska centralrådet understryka allvaret i detta. Judiska centralrådet är inte emot att böcker publiceras och säljs, trots innehåll som är felaktigt och/eller hatiskt, utan anser att sådana publikationer är intressanta för att de tydligt visar antisemitismens historia och att sådana krafter tyvärr fortfarande är verksamma i dag. Detta förutsätter dock att en tydlig och utförlig beskrivande text finns i samband med den annonserade varan som förklarar att boken innehåller information som är rasistisk, som inte stämmer och/eller är hatisk mot en eller flera grupper, samt att det gärna även står i bokens förord.

I och med att Adlibris tvärtom har beskrivit sådana publikationer i positiva ordalag på sin hemsida vill Judiska centralrådet rikta kritik mot förfarandet och uppmanar Adlibris att omedelbart ändra dessa annonser där exempelvis en förkastlig ideologi som nazism förhärligas. Om detta har skett av misstag, vilket vi hoppas, föreslår vi att Adlibris även ändrar sina rutiner kring vilka förlag man väljer att samarbeta med samt hur texter som publiceras på Adlibris hemsida granskas innan de publiceras.


Tillägg 2023-08-09: Ordförande Aron Verständig medverkade i en intervju i Sveriges Radio, P1, med anledning av det som har uppdagats av Aftonbladet.


Comments


bottom of page