top of page

Judiska Centralrådets reaktion på antisemitisk föreläsning i Ronnebys kommunhus

Blekinge Läns Tidning (BLT) har tillsammans med stiftelsen Expo avslöjat att Jüri Lina, en välkänd antisemit och Förintelseförnekare, höll en föreläsning i Ronneby kommuns lokaler. Lina var inbjuden av föreningen Livskraft, företrädd av en vänsterpartistisk lokalpolitiker. Föreläsningen beskrivs på Livskrafts sida med klassiskt antisemitisk retorik nödtorftigt maskerad bakom de sedvanliga kodorden om Soros, ”makteliten” och ” storkapitalets väg till världsherravälde”. Även Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA) har lyft detta i sin blogg och understryker behovet av en ökad kunskap om antisemitism och andra former av rasism i samhället, något som Judiska centralrådet ställer sig bakom.


Av SKMA:s och BLT:s rapportering framgår att politikern och föreningen har känt till de åsikter och värderingar som Lina står för. Trots detta bjöds Lina in att föreläsa och när det uppdagades av BLT och Expo valde politikern att försvara eventet och föreläsaren. Dessutom ansågs det att Linas yttranden inte var antisemitiska och tyckte det var oproblematiskt att han i andra sammanhang förnekat Förintelsen. En förvaltningschef i Ronneby kommun sade initialt i intervju med BLT att han inte känt till föreläsningen förrän tidningen uppmärksammade den. Han menade att det rörde sig om en andlig förening och att arrangemanget inte hade någon koppling till antisemitism. Samme förvaltningschef har i ny intervju med BLT uttryckt att det som skett är oacceptabelt och att kommunen måste se över sina rutiner för lokaluthyrning.


Judiska Centralrådet kontaktade företrädare för Vänsterpartiet samt kommunalrådet i Ronneby. Vänsterpartiet har idag informerat Centralrådet att man anser att politikerns val av en ökänd antisemit och förespråkare av konspirationsteorier som föreläsare är oacceptabelt och oförsvarbart. Politikern avgår nu från alla förtroendeuppdrag i Vänsterpartiet.
Comments


bottom of page