top of page

Judiska Centralrådet kräver att SD:s partiledning tar avstånd från publicering på Instagram

Det är med bestörtning Judiska Centralrådet tagit del av Rebecka Fallenkvists (SD) publicering om Anne Frank på Instagram.


Fallenkvist - anställd av nyhetskanalen Riks som ägs av SD:s webbtidning Samtiden - skriver "50 sidor in och hittills har Anne Frank endast slagit mig som sedeslös. Kåtheten själv."


Fallenkvist uttrycker en anmärkningsvärd respektlöshet för Anne Frank som Förintelseoffer. Normaliserande av ett förråat språkbruk och skamlös trivialisering av Förintelseoffers lidande är oanständigt och ovärdigt, desto allvarligare från en folkvald politiker som åtnjuter stort inflytande. Den slags retorik Fallenkvist ger uttryck för står i bjärt kontrast till Sveriges åtagande för hågkomst av Förintelsen.


Judiska Centralrådet emotser ett klart, tydligt och omedelbart avståndstagande från SD:s partiledning.


Lena Posner Körösi Ordförande Judiska Församlingen i Stockholm och Judiska Centralrådet i Sverige


Комментарии


bottom of page