top of page

Judiska centralrådet och JUS följer upp aktivismen på campus

Judiska centralrådet (JC) och Judiska ungdomsförbundet (JUS) har under de senaste månaderna uppmärksammat och reagerat på den politiska aktivismen på svenska lärosäten som alltför ofta tar sig aggressiva och antisemitiska uttryck. Vi har haft regelbunden och återkommande dialog med Utbildningsdepartementet och SUHF där vi uttryckt vår oro över otryggheten för judiska studenter och forskare samt de beklagliga upprop och krav som drivits för bojkott av israeliska akademiker och lärosäten – ett direkt hot mot den akademiska friheten och ytterst mot demokratin.


Den 22 maj träffade Judiska centralrådet och JUS utbildningsminister Mats Persson för ett nytt samtal om utvecklingen med antiisraeliska demonstrationer med antisemitiska undertoner och BDS-upprop på svenska campus. Utbildningsministern har varit tydlig utåt med att lärosätena ska värna yttrandefrihet och demonstrationsfrihet men tryggheten för judiska  studenter och lärare måste säkras. Lärosätena ska vara forum för utbildning och inte aktivism. Regeringen för kontinuerligt dialog med lärosätena om säkerhetsfrågorna och tar situationen på stort allvar.

 

SUHF (Sveriges universitets- och högskoleförbund) har varit tydliga med att de inte accepterar politiska påtryckningar inom akademin, ej heller trakasserier av studenter och lärare.

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page