top of page

Judiska Centralrådet och Judiska Ungdomsförbundet söker dialog med Lena Hallengren (S)


Med anledning av socialdemokraternas bristande hantering av Jamal El-Haj deltagande i konferens med Hamaskopplingar har Judiska Centralrådet och Judiska ungdomsförbundet sökt dialog med Lena Hallengren, gruppledare i riksdagen för socialdemokraterna:Stockholm den 31 maj 2023Bästa Lena Hallengren,


Sedan vi blev uppmärksammade på den europeiska Palestinakonferensen som ägde rum i Malmö i helgen har vi följt och bevakat debatten.

Till att börja med vill vi understryka oron vi kände inför att så många politiker från olika partier hade tackat ja till att delta. Vi hoppas att dessa politiker saknade vetskap om kopplingarna till Hamas. Det var en lättnad när nästan samtliga avstod från att delta i konferensen efter att media uppmärksammat att ordförande Abu Amin Rashid är företrädare för Hamas.

Vi skriver nu till er med anledning av att riksdagsledamoten Jamal El-Haj, som deltog i konferensen trots partiets avrådan, sitter kvar som riksdagsledamot även om han kommer att pausa sina suppleantuppdrag resten av året. Därmed signaleras ett fortsatt förtroende för El-Haj som förtroendevald.

Vi har uppskattat det genuina engagemang som flera S-ledare har visat genom åren i kampen mot antisemitism. Det skulle sända djupt olyckliga signaler om en folkvald politikers deltagande i en konferens – där ordföranden är aktiv i en terrororganisation med stadgar genomsyrade av judehat – på något vis skulle tolereras.

Vi skulle gärna ha en dialog med er om resonemanget bakom ert beslut då vi är djupt oroade över avsaknaden av tydligare avståndstagande från partiledningen och att samröre med judehatande terroristorganisationer därmed normaliseras.

Aron Verständig Hanna Nir

Ordförande Ordförande

Judiska Centralrådet Judiska Ungdomsförbundet


Comments


bottom of page