top of page

Judiska Centralrådet och Judiska Ungdomsförbundet i möte med Socialdemokraterna om Jamal El-Haj

Idag träffade Judiska Centralrådet (JC) och Judiska Ungdomsförbundet (JUS) Magdalena Andersson (partiledare S), Lena Hallengren (gruppledare S i riksdagen), Paula Carvalho (internationell sekreterare), Mirjam Kontio (pressekreterare) för att framföra vår syn på riksdagsledamoten Jamal El-Haj (S) deltagande i Palestinakonferensen i Malmö den 27 maj, samt önskemål om en tydligare markering från partiets sida.JC och JUS klargjorde att vi ser behov av ett tydligt säkerhetsavstånd mellan företrädare för politiska partier och evenemang med tydliga indikationer på kopplingar till terrororganisationer såsom Hamas. Vi var överens om vikten av att bekämpa antisemitism men har olika syn på bevisföringen i detta fall. JC och JUS anser att de indikationer som föreligger är tillräckligt graverande för att ett tydligare avståndstagande är motiverat.Vi ser det som angeläget att följa upp samtalet med koppling till de underlag som finns – och kan tillkomma - rörande konferensen.


Tillägg 2023-06-29: Den här veckan har det uppdagats att Palestinakonferenses ordförande, Amin Abu Rashid, misstänks ha hjälpt till att finansiera terroristorganisationen Hamas. Läs mer i Aftonbladet, Expressen, Jerusalem Post och Sydsvenskan.


Comentários


bottom of page