top of page

Judiska centralrådet kontaktar Universitets- och högskolerådet


Den 31 oktober kl. 13:30, kommer "Walkout i solidaritet med Gaza" att äga rum över hela landet. Studenter, lärare och övrig personal uppmanas då att lämna föreläsningssalar.


Judiska centralrådet har med anledning av detta kontaktat UHR och bett om hjälp att föra ut vårt budskap (se nedan) till lärosätena. UHR-kontakten kommer lyfta problemet till SUHF (Sveriges Universitets- och högskoleförbund). Centralrådet har även kontaktat SUHF:s generalsekreterare samt flera medarbetare att:


”Självklart ska man kunna visa sitt stöd för den palestinska civilbefolkningen, men en sådan manifestation kan leda associationerna till något annat – ”i solidaritet med Gaza” kan även tolkas som stöd för Hamas terrorangrepp mot den israeliska civilbefolkningen, inklusive de israeliska kidnappade män, kvinnor, barn och äldre som ännu hålls av Hamas i Gaza. Judehat är ett fundament i Hamas ideologi, budskap och mål. En manifestation som den planerade riskerar absolut bli en säkerhetsrisk för judiska studenter. Även om Palestinagruppens intentioner inte skulle vara att visa stöd för Hamas så kommer en sådan aktion med mycket hög sannolikhet att dra till sig och aktivera medverkande som stöder Hamas angrepp. Firanden av Hamas terrorangrepp har setts i fysiska manifestationer i större svenska städer och sociala medier har fyllts med stöd eller relativiseringar av Hamas terrorangrepp.


Man kan också fundera över hur man på universiteten förhåller sig till massakern och krigsbrotten mot israeliska civila. En petition som cirkulerar på Göteborgs universitet – innehållande flagranta faktafel och uppmanar studenter och lärare att ansluta sig till BDS-rörelsen – tyder på svåra problem och utmaningar; judiska studenter känner sig väldigt otrygga och utsatta och ber oss ta kontakt med lärosätena för de vågar inte själva göra detta och exponera sig själva för risk.”

Comments


bottom of page