top of page

Judiska Centralrådet fördömer planerad torabränning


Med bestörtning och sorg mottog vi beskedet om polisens godkännande av bränningen av Toran i Stockholm på lördag den 15 juli. Som bokens folk är Toran vår heligaste skatt med moraliska koder och etik som har förändrat världen vi lever i. Vår tragiska europeiska historia kopplar bränning av judiska böcker med pogromer, utvisning, inkvisitioner och Förintelsen.

Judiska Centralrådet fortsätter att fördöma missbruk av yttrandefriheten som sker med syftet att så hat i samhället. Att bränna heliga böcker, vare sig det är Koranen, Toran eller Nya Testamentet, är hatiska handlingar som vi uppfattar som direkta hot mot de samhällen som värdesätter dem. Efter koranbränningarna stöttar vi det muslimska samfundet i Sverige, uttrycker vår tacksamhet för deras starka ställningstagande och fördömande och hoppas verkligen att denna och alla andra bränningar av heliga böcker kommer att upphöra.


Commentaires


bottom of page