top of page

Hot och trakasserier - judiska friskolan i Göteborg har anställt säkerhetsvakter på egen bekostnad

"Efter hot och trakasserier har den judiska friskolan i Göteborg anställt säkerhetsvakter på egen bekostnad. Nu vill Kristdemokraterna att Göteborgs kommun ska lämna bidrag till säkerheten – men Judiska centralrådet anser att det måste vara statens ansvar.”

Vi känner oss tvingade att ta av elevpengen för att ha råd, och det blir en orättvisa mot andra, säger skolans ordförande Thomas Wolff.

Eftersom statsbidraget för säkerhetshöjande åtgärder inte täcker de judiska organisationernas behov pågår ett intensivt arbete för att säkerställa att den judiska gruppen skall kunna bedriva sina verksamheter på ett tryggt och säkert sätt. Det gäller våra skolor och förskolor, äldreboenden, kulturverksamheter och annan verksamhet runt om i landet. Det är vår förhoppning att den utredning som regeringen tillsatt om att Stärka Judiskt liv i Sverige, skall hörsamma och rekommendera ökat ekonomiskt stöd till den judiska nationella minoriteten. Vi arbetar dessutom aktivt gentemot ansvariga politiker och myndigheter för att få till en helt statsfinansierad säkerhet.


Artikel i DN:
Comments


bottom of page