top of page

Durbankonferensen 2021

Judiska Centralrådet och European Jewish Congress har uppmanat Sverige att inte delta i 20-årsjubileumet för Durbandeklarationen. Judiska Centralrådet välkomnar den svenska regeringens beslut att inte delta.


”Sverige deltar inte i FN-mötet för att uppmärksamma att Durbandeklarationen och dess handlingsplan firar 20-årsjubileum den 22 september. Det finns en lång och politiskt laddad historia bakom Durbankonferensen och dess uppföljningsmöten. De tidigare konferenserna har bl.a. kritiserats för att inte tillräckligt ha behandlat sakfrågan, det vill säga bekämpandet av rasism. De har också kritiserats för att ha antisemitiska inslag och för att ha riktat oproportionerlig kritik mot Israel.

Flera länder associerar därför inte Durbankonferensen med bekämpandet av rasism, och processen har blivit politiserad. Som följd har flera länder valt att inte delta alls vid tidigare konferenser, liksom vid dagens möte. Bland annat har en majoritet EU-medlemsstater valt att inte delta, mot denna bakgrund. Sverige har fattat samma beslut. Att motverka rasism och diskriminering i alla dess former är en central del i regeringens arbete för att främja och förverkliga de mänskliga rättigheterna och en prioriterad fråga såväl nationellt som internationellt. Sverige stödjer det arbete mot rasism, inklusive antisemitism, och diskriminering samt för ökad tolerans som bedrivs inom ramen för bland annat EU, FN, Europarådet och OSSE.” (genom UD:s presstjänst)


Sveriges ambassadör i Israel, Erik Ullenhag underströk beslutet på sin Twitter.

"Sweden didn’t participate in the HLM marking the 20th anniversary of the Durban Declaration. We stand firm in the fight against racism and antisemitism in all its forms." Se Erik Ullenhags Twitter här.


Opmerkingen


bottom of page