top of page

DO agerar mot antisemitismen i skolorna


Med anledning av den uppmärksammade situationen för judiska barn i skolan kommer Diskrimineringsombudsmannen, DO, i mitten av december ha en överläggning med cheferna för utbildningsförvaltningarna i Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå.


Syftet med överläggningen är:

  • Att uppmärksamma de ansvariga om den allvarliga situationen för bland andra judiska barn.

  • Informera om bestämmelserna i diskrimineringslagen och om utbildningsanordnarnas ansvar.

  • Inhämta kunskap om vilka åtgärder utbildningsanordnarna vidtagit med anledningen av den nu uppmärksammade situationen.

  • Inhämta kunskap om deras arbete med att förebygga och motverka diskriminering och främja allas lika rättigheter och möjligheter.
bottom of page