top of page

Demonstranter utanför Stora synagogan på Förintelsens minnesdag


Judiska församlingen i Stockholm och Judiska centralrådet vill uttrycka sin bestörtning över den antiisraeliska demonstration som ägde rum utanför Stora synagogan på kvällen den 27 januari, i samband med minnesstunden på Förintelsens minnesdag. Det är vämjeligt och oacceptabelt att våra medlemmar, däribland Förintelseöverlevande och deras anhöriga, skall mötas av antiisraeliska – och i denna kontext antisemitiska – slagord. Uttryck för antisemitism har ökat lavinartat sedan den 7 oktober, en utveckling som måste vändas utan dröjsmål. En nationell strategi mot antisemitism ser vi som en nödvändig förutsättning för att resolut och effektivt kunna bekämpa och hantera antisemitismen oavsett var den härrör från. Vi fortsätter vår pågående och konstruktiva dialog med regeringen och berörda myndigheter i dessa frågor och har med anledning av lördagens demonstration även haft kontakt med SKMA. Vi delar SKMA:s bedömning:

”att hålla antiisraeliska manifestationer framför en synagoga är att utpeka judar som kategori som ansvariga för Israels politik, denna typ av kollektivt skuldbeläggande är en grundläggande beståndsdel i all antisemitism. Att det denna gång dessutom sker i samband med en minnesstund på Förintelsens minnesdag, då judar i Sverige och hela världen sörjer sina mördade släktingar, understryker ytterligare det respektlösa och oacceptabla i agerandet.”

Comments


bottom of page