top of page

Centralrådet kritiskt till utredning om konfessionella inslag i skolväsendet


Pressmeddelande

Judiska Centralrådet har idag (11 maj) skickat in sitt remissvar rörande ”Utredningen om konfessionella inslag i skolväsendet" (SOU 2019:64 Nya regler för skolor med konfessionell inriktning). Vi är starkt kritiska mot flera av de förslag som Utredningen om konfessionella inslag i skolväsendet lägger fram i sitt betänkande. Betänkandet innebär att det kommer bli mycket svårt att driva judiska skolor i Sverige i framtiden och att Sverige därför inte kommer att leva upp till intentionerna i den svenska minoritetslagstiftningen och Sveriges åtaganden i enlighet med Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter (Ramkonventionen).

- Ett luciafirande i svensk kommunal skola där eleverna sjunger ”Jesus Krist, vår Frälsare och Gud” anses inte vara konfessionellt. Över 80 procent av föräldrarna på de judiska skolorna i Sverige uppfattar sig själva som sekulära och anser att de judiska skolorna är icke-konfessionella. Sveriges judar har rätt att själva definiera vad som är religion och vad som är kultur, säger Isak Reichel, generalsekreterare för Judiska Centralrådet.

Om regeringen väljer att gå vidare med det remitterade förslaget föreslår Centralrådet att en ny skolform - nationell minoritetsskola eller judisk nationell minoritetsskola – samtidigt inrättas.

Läs remissvaret här.

bottom of page