top of page

Judiska Centralrådet kritiska mot förslag om konfessionella skolor

Pressmeddelande

Judiska Centralrådet är starkt kritisk mot flera av de förslag som Utredningen om konfessionella inslag i skolväsendet lägger fram idag i sin utredning Nya regler för skolor med konfessionell inriktning (SOU 2019:64). Den definition av konfessionella skolor som utredningen föreslår skulle innebära att Sveriges judiska skolor skulle anses vara konfessionella även om de inte uppfattas som konfessionella av föräldrar eller huvudmännen för skolorna. Undersökningar som gjorts på de judiska skolorna visar att över 80 procent av föräldrarna uppfattar sig själva som sekulära och att både föräldrar såväl som huvudmän anser att de judiska skolorna är icke-konfessionella.

Judar är en av Sveriges nationella minoriteter vilket innebär att minoriteten ska kunna ha inflytande över frågor som särskilt rör minoriteten samt att staten har ett särskilt ansvar för att främja och skydda de nationella minoriteternas kultur. Mot bakgrund av detta så anser Judiska Centralrådet att vi judar själva borde få definiera vad som är konfessionellt eller inte i judiska skolor.

- Om Utredningens förslag skulle bli verklighet skulle det innebära ett hårt slag mot den judiska gruppens möjlighet att kunna bevara och utveckla sin kultur i Sverige. Judar befinner sig i en alltmer trängd situation i Europa och att i detta läge ytterligare försvåra för judar utveckla sin kultur i Sverige är mycket olyckligt, säger Isak Reichel, Generalsekreterare på Judiska Centralrådet.

Vi befarar att definitionen av konfessionella inslag tillsammans med ett etableringstopp för skolor med konfessionella inslag på sikt kommer att innebära att det inte kommer finnas judiska skolor i Sverige. På kortare sikt innebär förslagen att det i praktiken blir omöjligt att öppna en judisk skola i till exempel Malmö. De judiska skolorna i Sverige har i över 60 år alltid varit välfungerande, helt utan inslag av extremism.

Om regering och Riksdag följer utredningens förslag, och antar definitionen av konfessionella inslag i skolan och ett etableringsstopp för skolor med konfessionella inslag, uppmanar Judiska Centralrådet regering och Riksdag att samtidigt besluta om en ny skolform för nationella minoriteter och/eller judar. Idag finns det olika skolformer i Sverige såsom grundskola, särskola och sameskolan. Den judiska nationella minoriteten bör enligt vår mening få en särskild skolform som liknar Sameskolan där den judiska minoriteten själva får definiera vad som är konfessionellt eller inte.

Kontakt: Generalsekreterare Isak Reichel tel. 070-8805077, isak.reichel@jfst.se

bottom of page