top of page

Lista på judiska vigselförrättare


Judiska Centralrådet har utsett ett antal vigselförrättare med vigselrätt i Sverige. Samtliga vigselförrättare viger ett par där båda är judar. Vissa vigselförrättare viger par där en part är jude och medlem i en församling samt samkönade par. Kontakta respektive församling för närmare information.

Vigselförrättare

Maynard Gerber, Stockholm

Chaim Greisman, Stockholm

Isak Nachman, Stockholm

Morton Narrowe, Stockholm

Mattias Amster, Stockholm

Ute Steyer, Stockholm

Lena Posner Körös, Stockholm

Peter Borenstein, Göteborg

Benjamin Gerber, Göteborg

Uzi Levian, Göteborg

Leon Perlman, Göteborg

Sonja Gelvan, Malmö

Rebecca Lilian, Malmö

Shneur Kesselman, Malmö

bottom of page