top of page

Bristande opartiskhet i följeslagarprogrammet


Judiska Centralrådet har idag skickat ett brev till Karin Wiborn, generalsekreterare på Sveriges kristna råd. Brevet kritiserar det ekumeniska följeslagarprogram (som Sveriges kristna råd är huvudman för) för bristande opartiskhet. Judiska Centralrådet är, mot bakgrund av de uppgifter man nåtts av om följeslagarprogrammet, oroliga för att det i följeslagarprogrammet kan ingå antisemitiska inslag.

Nedan kan brevet i sin helhet läsas:

"Karin,

Jag skriver detta brev till Dig med anledning av de uppgifter som framkommit om det ekumeniska följeslagarprogram som Sveriges kristna råd är huvudman för. Sedan dess start i början av 2000-talet har detta program kritiserats för bristande opartiskhet. Senast den 5 mars i år publicerade tidningen Dagen en artikel av Jennifer Hegarthy som själv deltagit i det följeslagarprogram som Sveriges Kristna Råd är huvudman för. Hegarthy beskriver i sin artikel den bristande opartiskhet som präglar följeslagarprogrammet.

Det uttalade syftet med programmet verkar därmed alltjämt vara att enbart fokusera på påstådda överträdelser begångna av Israel varvid överträdelser begångna av palestinska aktörer inte tas upp. Att överträdelser begås från flera olika sidor i denna konflikt finns dokumenterat av flera internationellt erkända människorättsorganisationer. Exempelvis har Amnesty International kunnat konstatera att såväl den palestinska myndigheten som Hamas kraftigt begränsar yttrandefriheten för palestinier. Amnesty kunde också konstatera att palestinska kvinnor möts av omfattande diskriminering och våld.

Ett uttalat syfte med följeslagarprogrammet är att deltagarna efter hemkomsten till Sverige ska dela med sig av sina erfarenheter. Mot bakgrund av uppgifter om att följeslagarna inte under sin tid i området får möta israeler, annat än de som representerar organisationer som är starkt kritiska till staten, är Judiska Centralrådet oroat över den bild de hemvändande följeslagarna får av Israel och av svenska judar. Denna oro grundar sig inte minst i det faktum att svenska judar på senare år drabbats negativt av händelser kopplade till konflikten i Mellanöstern vid upprepade tillfällen.

I den definition av antisemitism som International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) tagit, och som många europeiska regeringar ställt sig bakom, fram anges ett antal exempel på beteenden som kan utgöra antisemitism. Bland dessa exempel finns att:

  • Förneka det judiska folket rätten till självbestämmande, bland annat genom att påstå att staten Israel är ett rasistiskt projekt.

  • Använda dubbla standarder genom att kräva att staten Israel beter sig på ett annat sätt än vad som krävs av någon annan demokratisk nation.

Judiska Centralrådet är, mot bakgrund av de uppgifter vi nåtts om följeslagarprogrammet, oroliga för att det i följeslagarprogrammet kan ingå antisemitiska inslag.

Vi svenska trossamfund är en gemenskap av bedjande människor. I en sådan gemenskap är det viktigt att stödja och att vara måna om varandra. Judiska Centralrådet skulle mot den bakgrunden gärna se en självkritisk diskussion kring det ekumeniska följeslagarprogrammet och kring vilken bild det förmedlar till dess deltagare om den komplicerade konflikten i området. Judiska Centralrådet är givetvis villigt att delta i en fortsatt diskussion kring utformningen av följeslagarprogrammet.

Vänligen,

Aron Verständig

Ordförande

Judiska Centralrådet"

bottom of page