top of page

Glädjande ökning av stöd till säkerhet

Judiska centralrådet välkomnar att regeringen föreslår en ökning av stödet till säkerhet hos trossamfund från 7 miljoner kronor till 22 miljoner kronor. Vi är även väldigt positiva till den planerade översynen av bidraget som syftar till att bredda gruppen som kan få stöd.

Den nationella minoriteten judar och de Judiska organisationerna lever idag med en försämrad hotbild. De hot och attacker som riktats mot judiska institutioner runt om i Europa har inte främst varit riktade mot synagogor utan istället mot andra typer av judiska institutioner. Den försämrade hotbilden har fått till följd att judiska organisationer fått lägga en allt större del av sina medlemsintäkter på säkerhetspersonal. De stora kostnaderna för säkerhetspersonal innebär stora hinder för judar utöva sin religion och ta del av sin kultur.

Stödet är idag inriktat mot religiösa byggnader och på säkerhetsinstallationer. Detta har inneburit att icke-religiösa judiska organisationer som skolor och äldreboenden inte naturligt kunnat få stöd för sina säkerhetsinstallationer. Judiska centralrådet ser därför mycket positivt på en höjning av anslaget och en breddning av vilka som kan få stöd. Vi hoppas att översynen även kommer att medföra att en större del av stödet går till säkerhetspersonal.

bottom of page