top of page

Yttrande av Judiska centralrådet över SOU 2024_3


I januari 2021 skickade Judiska centralrådet (JC) tillsammans med Jiddischförbundet, Paideia och Föreningen Hillel en hemställan till regeringen om att ta fram en nationell strategi för att stärka judiskt liv, med fokus på överföringen av judisk identitet och kultur till framtida generationer. I juni 2022 tillsattes en utredning, ledd av Maria Arnholm, med uppdrag att ta fram ett förslag till en sådan strategi och den 10 januari överlämnades utredningens betänkande till kulturminister Parisa Liljestrand.


Judiska centralrådet välkomnar utredningens betänkande som innehåller många viktiga förslag för att stärka förutsättningarna för en judisk framtid i Sverige. I egenskap av remissinstans har vi idag skickat vårt yttrande över betänkandet till Kulturdepartementet, med våra ställningstaganden till utredningens olika förslag och bedömningar. Förslagen berör ett brett spann av frågor från bekämpande av antisemitism till framtiden för judiska skolor, säkrande av brit mila, kosher import och mycket mer.


Läs vårt yttrande här:


Yttrande av Judiska centralrådet över SOU 2024_3
.pdf
Ladda ner PDF • 366KB

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page