top of page

Svenska åtaganden gällande antisemitism

Igår (tisdag 29 juni) deltog Aron Verständig, ordförande för Judiska Centralrådet, Petra Kahn Nord, nordisk representant för World Jewish Congress (WJC), Maram Stern, vice ordförande för WJC och statssekreterare Karin Wallensteen i en dialog inför höstens Malmöforum. Under mötet lämnades en skrivelse över med förslag på så kallade pledges, åtaganden, som Sverige kan åta sig för att motverka antisemitism, skydda minnet av Förintelsen och stärka judiskt liv i Sverige.


- Vi är väldigt positiva till att Sveriges regering prioriterar frågor om antisemitism och bevarandet av Förintelsens minne. Samtidigt är det viktigt att regeringen satsar på rätt frågor. Vi har därför sammanställt en skrivelse med konkreta förslag inom prioriterade områden. Det är viktigt att de åtgärder man föreslår har förankring i svenska judars vardag och kan göra skillnad för den judiska gruppen i Sverige. Lika viktigt som bekämpandet av antisemitism och hågkomst av Förintelsen är att man stärker det judiska livet i Sverige idag och för framtiden, säger Petra Kahn Nord, nordisk representant för World Jewish Congress.


Skrivelsen fokuserar på dessa tre områden:

  • Strategi mot antisemitism och stärkande av judiskt liv

  • Säkerhet till judiska institutioner

  • Kampen mot antisemitism internationellt


Förslagen i skrivelsen bygger till stor del på en hemställan om en strategi för judiskt liv i Sverige som Centralrådet lämnade in till regeringen i januari 2021 som förespråkar en nationell strategi för att stärka judiskt liv genom satsningar på kultur, språk, utbildning och kulturarv. Centralrådet driver sedan två år tillbaka frågan om en specifik nationell strategi mot antisemitism, i linje med Europarådets och EU-kommissionens strävan.


- Judiskt liv ska inte endast bevaras och tryggas utan stärkas och utvecklas. Att bekämpa antisemitism och garantera judars säkerhet är samhällets och politikernas ansvar. Centralrådets ansvar är att bevaka våra medlemmars intressen och vara den svenska judenhetens röst i dialog med våra folkvalda. Vi vill se högre träffsäkerhet och skarpare verktyg mot antisemitismen. Vi vill även att överförandet av judiskt kulturarv och identitet tryggas för framtida generationer. Vi har enats om målsättningarna och fortsätter arbetet med att staka ut vägen dit, säger Aron Verständig, ordförande i Judiska Centralrådet.


Sverige är en viktig aktör i kampen mot antisemitism och bevarandet av minnet av Förintelsen. Från Stockholmsdeklarationen 2000, etableringen av IHRA, till Malmö internationella forum för hågkomst av Förintelsen och bekämpande av antisemitism 13 oktober 2021 har Sverige varit en internationell ledare för att motverka antisemitism och skydda minnet av Förintelsen. Den nuvarande statsministern har den politiska viljan att fortsätta i samma anda.Comments


bottom of page