top of page

@Stoltjude: ungt perspektiv på judiskt liv i ny bok

Judiska Ungdomsförbundet i Sverige (JUS) ger i februari ut antologin ’@Stoltjude: om judiskt liv i Sverige’ på Hillelförlaget. Tack vare bidrag från Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor kommer boken att delas ut gratis till skolor och bibliotek. Syftet med boken är att belysa mångfalden i den judiska minoriteten och att motverka stereotyper och antisemitism.


Boken är baserad på inlägg från instagramkontot @Stoltjude, som sedan 2015 drivs av JUS. Kontot alternerar veckovis mellan olika personer, som berättar om vardag och helg, tankar och erfarenheter. Härigenom ges en unik och personlig bild av vad det innebär att vara jude i Sverige. Ett hundratal inlägg har valts ut och presenteras tematiskt i boken.


Boken tar upp teman som mångfald, religion, familj, antisemitism och Förintelsen. Primär målgrupp är tonåringar och unga vuxna. JUS förhoppning är att boken skall kunna användas i undervisningen. Jonas Strömmer, leg. lärare, ger omdömet ”något riktigt bra och användbart som jag definitivt kommer att rekommendera till andra som undervisar. Boken sticker ut på helt rätt sätt för att nå yngre generationer och passar utmärkt i klassrummet.”


JUS har producerat boken i samarbete med Hillelförlaget. Huvudredaktör är JUS generalsekreterare Nina Tojzner. De tematiska kapitlen har fått en pedagogisk inledning av läraren Samuel Adler. Doktoranden Daniel Leviathan har försett boken med en omfattande uppslagsdel. Isabelle Falck är grafisk formgivare. Boken trycks i 2000 exemplar och kommer även att ges ut som fritt tillgänglig e-bok.


Recensionsdag: 10 februari. För recensionsexemplar: maila till hillelforlaget@jfst.se

Kontaktperson JUS: Nina Tojzner, nina.tojzner@jusungdom.org

Kontaktperson Hillelförlaget: Malin Norrby malin.norrby@jfst.se


Keywords: Judiskt liv i Sverige, judiska ungdomar, judendom, mångfald, nationella minoriteter, Skola, Bibliotek, Judiska Ungdomsförbundet i Sverige


Comments


bottom of page