top of page

Remissvar: Institutet för språk och folkminnens förslag, bevarandet av de nationella minoritetsspråk

Judiska Centralrådet har beretts möjlighet att yttra sig över Institutet för språk och folkminnens (Isof) förslag till handlingsprogram för bevarande av de nationella minoritetsspråken. Judiska Centralrådet instämmer i att behov av föreligger och är dessutom oerhört brådskande vad gäller jiddisch som sedan slutet av andra världskriget saknat den kritiska massa av talare och den judiska samhällsstruktur som behövs för att språket ska fortleva på egen hand. Jiddisch som kulturarvsspråk behöver stöd och resurser för att förbli och utvecklas till en integrerad och synlig del av samhällslivet. Framtagandet av ett förslag till handlingsprogram är i denna kontext ett lovvärt initiativ.Judiska Centralrådets remissvar Ku 2020
.
Ladda ner • 702KB

Comments


bottom of page