top of page

Regeringen tillsätter utredning för att stärka judiskt liv i Sverige

Judiska Centralrådet välkomnar å den judiska nationella minoritetens vägnar regeringens beslut att tillsätta en utredning i syfte att stärka judiskt liv i Sverige. Centralrådet uppskattar särskilt att kommittédirektiven lägger fokus på överföringen av kultur och språk till nästa och kommande generationer och emotser förslag på åtgärder i syfte att stärka förutsättningarna för framtida judiskt liv i Sverige. Vi har under många år framfört behovet av ökad förståelse och kunskap om den judiska minoritetens identitet, kultur och förutsättningar för att satsningar på judiskt liv och kultur ska vara konstruktiva och välriktade. Det är därför vår förhoppning att denna utredning skall bidra till konkreta och relevanta åtgärder baserade på ökade kunskaper om den judiska nationella minoriteten.


Läs kulturdepartementets pressmeddelande här.Comments


bottom of page