top of page

Regeringen ger tio miljoner för säkerhet vid judiska skolor och synagogor


Judiska Centralrådet välkomnar regeringens beslut att stödja Centralrådet ekonomiskt för att täcka de skenande säkerhetskostnaderna under innevarande år. Det kraftigt försämrade säkerhetsläget för det judiska Sverige, sedan Hamas terrorangrepp mot den israeliska civilbefolkningen inleddes den 7 oktober, har inneburit att det egna säkerhetsarbetet behövt förstärkas avsevärt.


Då säkerhetskostnaderna sedan länge inte har matchats av de statliga säkerhetsbidragen har en hög andel av de judiska församlingarnas medlemsavgifter använts för att garantera den egna säkerheten.


Judiska Centralrådet har sedan flera år påtalat för regeringen att den kontinuerliga och komplexa hotbilden mot den judiska minoriteten. Mot den bakgrunden finns det ett behov av en hållbar, långsiktig och förutsägbar finansiering. Vi välkomnar därmed även det kraftigt höjda anslaget för säkerhetshöjande åtgärder i budgetpropositionen för 2024. Regeringens engagemang och de aviserade satsningarna för att stärka säkerheten och bekämpa antisemitismen ger hoppfulla signaler i en mörk tid.

Comments


bottom of page