top of page

Politisk aktivism med antisemitiska undertoner på universiteten


Vi vill börja med att tacka SUHF för att ni så snabbt kommunicerade behov av beredskap till säkerhetsnätverken på högskolorna inför förra veckans ”Walkout i solidaritetet med Gaza”.


Som vi framförde då så befarade vi att denna aktion inte var en isolerad händelse utan skulle komma att följas av fler aktioner. Petitioner och upprop cirkulerar redan på högskolorna. Att studenter för diskussioner om händelseutvecklingen är förstås förväntat och vi värnar självklart om yttrandefrihet och mötesfrihet. Vi står också fast vid att man måste få visa sitt stöd för den palestinska civilbefolkningens lidande och förlust av liv. Men när universitetsmiljön blir forum för en allt mer intensiv aktivism som präglas av antisemitiska troper och ren desinformation som bottnar i konspirationsteorier så är det vår plikt att reagera.


Vi har – som informerats tidigare – fått vetskap om en petition som cirkulerar på Göteborgs universitet och uppmanar studenter och lärare att ansluta sig till BDS-rörelsen (Boycott, divestment and sanctions) som svar på ”ockupation, apartheid och etnisk rensning”. Därmed uppmanas till ”upphävande av allt samarbete med israeliska universitet, företag och statliga institutioner som stödjer och/eller drar nytta av ockupationen och apartheidregimen”. Petitionen innehåller faktafel som vittnar om en agenda som är starkare än förmågan till källkritik. Ett tydligt exempel är en referens till bombningen av Al-Ahli-sjukhuset i Gaza som Israel anklagats för, en anklagelse som svensk public service sedermera betecknat som ett källkritiskt haveri. Judiska studenter och lärare har vädjat till oss om stöd då de känner sig otrygga och rädda för repressalier om de protesterar mot innehållet i petitionen.


Vi har i dagarna även fått kännedom om en ”Statement of solidarity” som cirkulerar bland doktorander på högskolor och universitet över hela landet. Detta dokument genomsyras av anklagelser om folkmord, kolonialism och apartheid som vi bedömer omfattas av IHRA definitionen (se nedan). Texten anspelar även på en klassisk konspirationsteorietisk föreställning om judisk makt och rikedom i följande mening: ”As members of a free academia, we refuse to succumb to the carrot or the stick of the wealthy and powerful.”


Det manifesta syftet med denna aktivism är inte riktat mot judar utanför Israel. Men utöver att judar i diasporan (inkl. Sverige) ofta har släktband och känslomässiga band till Israel, så är språkbruket i aktionerna och uppropen alltför ofta färgat av antisemitiska föreställningar om judar. Oavsett om avsändaren är medveten om innebörden av de uttryck som åsyftas eller omedvetet ger uttryck för antisemitiskt tankegods så är skadan lika stor.


Judiska Centralrådet och Judiska Ungdomsförbundet vill uppmärksamma att aktivism på universitetscampus som hänger sig åt desinformation om Israels agerande liksom konspirationsteorier om att den israeliska staten skulle ha som mål att förinta den palestinska befolkningen, och söker jämställa samtida israelisk politik med naziregimens folkmord såväl som en jämförelse av Israel med 1940-talets nazistiska ideologi är i linje med IHRA:s definition av antisemitism, antagen av Sveriges regering såväl som EU. Definitionen inkluderar uttryck för klassiska konspirationsteorier om judisk makt samt jämförelser mellan samtida israelisk politik och nazismen.


Det är oroväckande och omskakande att bevittna den stora uppslutningen bakom dessa dokument bland både studenter och lärare inom akademin som nu har blivit en otrygg miljö för en hög andel judiska studenter och lärare. Slussarna har öppnats för strömningar som vi ville tro hade stävjats tillräckligt för att den judiska minoriteten ska ha en framtid i Sverige. Allt fler judiska studenter, doktorander och lärare har förmedlat till oss de senaste veckorna att den framtiden är långt ifrån självklar.


Vi vill be er att återigen föra vårt budskap vidare till universiteten och högskolorna och vi ser fram emot återkoppling från lärosätena angående hur de ämnar agera för att trygga situationen för judiska studenter.

Vi vill också uppmana lärosätena att ta del av de utbildningsresurser och verktyg som finns tillgängliga från bland annat Svenska Kommittén Mot Antisemitism (SKMA) för att öka medvetenheten om vad gränsen går mellan antisemitism och legitim kritik av Israels politik. För mer information om SKMA:s guide kring modern antisemitism: https://skma.se/antisemitism/#Modern_antisemitism


Aron Verständig, ordförande Judiska Centralrådet

Hanna Nir, ordförande Judiska Ungdomsförbundet

Hanna Halpern, generalsekreterare, Judiska Centralrådet

Charlotte Manderman, politisk handläggare Judiska Centralrådet

Bình luận


bottom of page