top of page

Morgan Johansson tar emot utredning om förbud mot rasistiska organisationer

Igår, tisdag den 4 maj klockan 15.00, tog justitie- och migrationsminister Morgan Johansson emot utredningen om ett förbud mot rasistiska organisationer. Den parlamentariska kommittén, har letts av utredare Dag Mattsson, likaså justitieråd i Högsta domstolen, har bland annat haft i uppdrag att överväga om det bör införas ett särskilt straff för deltagande i rasistiska organisationer såväl som ett förbud mot rasistiska organisationer. Läs mer och se pressträffen i efterhand här.


Centralrådet har tidigare uttryckt sig i en debattartikel med flertalet judiska företrädare om att Sverige borde följa Finlands exempel och förbjuda rasistiska organisation. Läs artikeln här. Utöver, har CR även tidigare uttryckt sig i samband med incidenter av antisemitiska och rasistiska inslag, exempelvis under hösten i och med Nordiska motståndsrörelsens aktioner mot synagogan i Norrköping, läs mer om det här. CR skrev avslutningsvis i den texten att:


Vågar vi inte agera nu så är risken överhängande att judar i framtiden inte kommer kunna besöka synagogor utan att mötas av uniformerade nazister. Ett första steg i denna riktning skulle vara om den av regeringen tillsatta Kommittén om förbud mot rasistiska organisationer lämnar lagförslag som gör det möjligt att förbjuda Nordiska motståndsrörelsen och att dessa förslag sedan blir verklighet. Något annat är inte tänkbart.”.Att en specifik kommitté tillsattes och nu avlämnat rapport är något som CR välkomnar och ser som ett steg i rätt riktning för att motverka utvecklingen vi sett över tid i dagens Sverige.

Σχόλια


bottom of page