top of page

Möte med Svenska kyrkans ärkebiskop


Tisdagen den 29 augusti träffade Judiska centralrådet Svenska kyrkans ärkebiskop Martin Modéus för att tala om relationen mellan Svenska kyrkan och de judiska församlingarna i Sverige. Vår relation sträcker sig tillbaka till dess att de första judarna fick lov att bosätta sig i Sverige men har på senare år kommit att påverkas negativt av den, ofta osakliga och återkommande, kritik som företrädare för kyrkan riktat mot staten Israel. Inte minst kom det till uttryck i en motion som godkändes av kyrkomötet 2021 där Israel anklagades för apartheid.


Det blev ett bra och konstruktivt möte där alla närvarande fick möjlighet att ge sin syn på den uppkomna situationen. Vi kom överens om att tillsammans arbeta för en bättre relation mellan våra samfund.

Comments


bottom of page