top of page

Lena Posner Körösi är ny ordförande för Judiska Centralrådet i Sverige

Söndag 10 april hade Judiska Centralrådet i Sverige sitt årsmöte och valde enhälligt in Lena Posner Körösi som ny ordförande. Ordförande Lena Posner Körösi är även ordförande i Judiska Församlingen i Stockholm och har tidigare varit ordförande för Judiska Centralrådet och Judiska församlingen i Stockholm mellan 1999–2015.


Judiska Centralrådet är det officiella organet för Sveriges judar och Sveriges judiska församlingar, där ingår företrädare för församlingarna i Stockholm, Göteborg, Malmö och Nordvästra Skåne (Helsingborg). De mindre judiska föreningarna i Uppsala, Västerås, Norrköping, Lund och Borås representeras av Judiska Centralrådet.


Judiska Centralrådets uppdrag är att möjliggöra judiskt liv i Sverige genom att på nationell nivå initiera, driva och bevaka frågor av betydelse för den judiska minoriteten i Sverige.
Comments


bottom of page