top of page

Judiska föreningar kan söka säkerhetsbidrag


Regeringen har fattat ett beslut om ett förstärkt stöd med 10 miljoner kronor mot bakgrund av det förvärrade och förhöjda säkerhetsläget efter 7 oktober. Bidraget ska täcka säkerhetsbehoven för judiskt liv i Sverige med anledning av det kraftigt försämrade säkerhetsläget, under perioden 7 oktober- 31 december 2023.


Utöver att täcka behoven för de judiska församlingarna ska bidraget alltså täcka behoven inom övrigt judiskt föreningsliv i Sverige. Stödet kommer att fördelas av Judiska centralrådet baserat på behov. Judiska centralrådet ber därmed föreningar – som har behov av stöd enligt ovan – att inkomma med en ansökan.


Ange i er ansökan: föreningens namn, organisationsnummer, kontaktperson samt hur er verksamhet påverkas av säkerhetsläget, hur bidraget skall användas samt bifoga en budget.


Maila er ansökan till sakerhetsbidrag@jfst.se SENAST 31 januari.


Comments


bottom of page