top of page

Judiska centralrådets yttrande över SOU 2023 17


Judiska centralrådet välkomnar riksdagens beslut att godkänna regeringens förslag om en tydligare bestämmelse om hets mot folkgrupp.


Innebörden av lagändringen är att förnekelse av Förintelsen och vissa andra internationella brott uttryckligen kriminaliseras. Dessutom ges enskilda tillhörande skyddade grupper målsägandestatus och rätt till skadestånd.


Judiska centralrådet tillstyrkte förslagen om lagändringar i vårt remissvar september 2023. Nedan kan ni läsa om hur vi ser på behovet av denna tydligare bestämmelse och hur skyddet stärks för oss på individnivå.


Lagändringen börjar gälla från och med den 1 juli 2024.


Judiska centralrådets yttrande över SOU 2023 17
.pdf
Ladda ner PDF • 232KB

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page