top of page

Judiska Centralrådets remissvar till Folkhälsomyndigheten om vaccinpass

Judiska Centralrådet har beretts möjlighet att yttra sig över förslag till Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19.

Judiska Centralrådet finner att förslaget är väl avvägt med hänsyn till den rådande utvecklingen med kraftig smittspridning bland ovaccinerade samt att andelen bekräftat smittade, intensivvårdade och avlidna är väsentligt högre bland ovaccinerade än bland vaccinerade. Likaså det faktum att vaccination mot covid-19 skyddar mot allvarlig sjukdom och död.


Läs hela remissvaret

diarienumret 04707-2021 remissvar Judiska Centralrådet
.pdf
Download PDF • 88KB


bottom of page