top of page

Judiska Centralrådets ordförande sammanfattar mötet med statsministern


Den 10 juli deltog jag i ett möte i Sagerska huset på inbjudan av statsminister Ulf Kristersson. Med på mötet var också ärkebiskop Martin Modeus, kardinal Anders Arborelius, Mahmoud Khalid, imam i Stockholms moské på Södermalm samt socialminister Jakob Forssmed. Bakgrunden till mötet var den koranbränning som ägde rum utanför Stockholms moské häromveckan och de ansökningar om att bränna olika heliga skrifter som nu behandlas av Polismyndigheten, men samtalet kom även till stor del att handla om villkoren för de religiösa samfunden i Sverige.


Jag fick under mötet tillfälle att uttrycka min solidaritet med Sveriges muslimer. Judiska Centralrådet har fördömt bränningen av heliga skrifter som en avskyvärd provokation. Samtidigt tror vi inte på ett generellt förbud.


Samtliga företrädare som deltog i mötet betonade vikten av att våra ledare talar om religion och trossamfund i positiva ordalag och om den viktiga roll som vi spelar i det svenska samhället. Som ett exempel nämnde jag arbetet med Amanah där en rabbin och en imam tillsammans arbetar för att öka den ömsesidiga förståelsen mellan judar och muslimer i Malmö.


Jag fick även möjlighet att beröra vårt behov av en långsiktig finansiering av våra säkerhetskostnader samt de bekymmer vi ser med den senaste förändringen av skollagen som tvingar judiska skolor och förskolor att anmäla att de har en konfessionell inrikting.


Aron Verständig ordförande, Judiska Centralrådet

Comments


bottom of page