top of page

Judiska Centralrådet kräver svar från Karolinska efter dom i Arbetsdomstolen

I Arbetsdomstolen har Region Stockholm medgivit att Karolinska avskedade den judiske läkaren utan grund. Listan över vad som förevarit av trakasserier och repressalier mot flera judiska läkare är lång.


Trots ett antal möten med såväl Iréne Svenonius, ansvarig politiker i Region Stockholm, som Björn Zoëga, sjukhusdirektör, fortsatte Karolinska ignorera vad som var uppenbart och väl dokumenterat. DO:s och IVOs kraftfulla utlåtanden, liksom den internationella uppmärksamheten, tycks inte påverka sjukhusledningen.

Region Stockholm och Karolinska har efter Arbetsdomstolens dom informerat Läkarförbundet och den judiska läkaren, genom sin advokatbyrå, följande: ”Region Stockholm kommer inte att rätta sig efter domen”.


I Svenska Dagbladet den 5:e Juni 2019 kunde vi läsa:

”Egentligen vill Björn Zoëga gå längre och avskeda (den antisemitiske) läkaren med omedelbar verkan, men juridiskt hade det varit ett brott mot lagen om anställningsskydd. ”Det var min vilja, men efter konsultation med regionens högsta juridiska expertis gjordes bedömningen att det inte fanns någon laglig grund för det. Vi kan inte medvetet bryta mot lagen”, säger Björn Zoëga”


När det nu kommer till den judiske läkaren, tycks Björn Zoëga inte ha några problem att bryta mot lagen genom att avskeda läkaren och dessutom vägra följa Arbetsdomstolens dom.


Med hänvisning till såväl domslutet som till att Karolinska inte kommer att följa detsamma, kräver Judiska Centralrådet ett offentligt svar från Karolinskas styrelse.


Lena Posner-Körösi

Ordförande Judiska Centralrådet
Comments


bottom of page