top of page

Judiska centralrådet kommenterar Höganäs kommuns beslut att ställa in högtidlighållandet av Förintelsens minnesdag

Judiska centralrådets ordförande Aron Verständig kommenterar Höganäs kommuns beslut att ställa in högtidlighållandet av Förintelsens minnesdag med hänvisning till kriget mellan Israel och Hamas, i tidskriften Dagen: https://www.dagen.se/nyheter/2024/02/01/judiska-centralradet-kritiskt-mot-hoganas-kommun-viker-ner-sig/

(obs artikeln är bakom betalvägg)


Aron Verständig: ”Hela syftet med att vi har en nationell minnesdag är att majoritetssamhället ska lära sig vad som ledde fram till ett folkmord och tar med sig det in i framtiden. Det är klart att vi judar alltid kommer att minnas våra släktingar som mördades under Förintelsen, men det tjänar ju inte så mycket när det gäller samhället som helhet.”

Aron Verständig poängterar att förvaltningschefen Anneli Sjöborgs förslag att den Judiska församlingen kan uppmärksamma Förintelsen i kommunens ställe inte är acceptabelt. Det skulle innebära att kommunen “kapitulerar och lägger över ansvaret på en församling* som har knappt 100 medlemmar”.

Aron Verständig påminner om hur Höganäs kommun tog emot de ca 700 danska judar som flydde i fiskebåtar över Öresund 1943. En ärofylld historia som nu solkas ner genom kommunens ryggradslöshet. Verständig understryker även hur viktigt det är i dessa tider, med kraftigt ökad hotbild mot judar, att stå upp för sina värderingar och inte vika sig för påtryckningar.

Även SKMA har uppmärksammat Höganäs kommuns beklagliga agerande:

Enskilda kommunpolitiker har varit i kontakt med Judiska centralrådet efter beslutet togs för att uttrycka sin frustration och ilska över kommunledningens  bristande omdöme.

*Judiska församlingen i Helsingborg

Comments


bottom of page