top of page

Judiska Centralrådet (JC) välkomnar att Stockholm stad antar IHRA-definitionen av antisemitism

Judiska Centralrådet (JC) och World Jewish Congress (WJC) nordiska kontor välkomnar att Stockholm stad ställer sig bakom IHRA-definitionen av antisemitism med dess elva exempel, samt att man beslutat att kartlägga antisemitism i Stockholms stads skolor.


- Vi har länge arbetat för att detta ska bli verklighet och nu tar Stockholm stad steget att anta definitionen och att kartlägga antisemitism. Båda besluten är väldigt viktiga för att kunna identifiera och bekämpa den ökande antisemitismen i vårt samhälle, säger Hanna Halpern, generalsekreterare för Judiska Centralrådet.


Skolborgarrådet Isabel Smedberg-Palmqvist (L) samt miljö- och klimatborgarrådet Katarina Luhr (MP) har varit drivande i frågorna. Stadsledningskontoret har fått i uppdrag att i samarbete med utbildningsnämnden kartlägga antisemitismen i Stockholms stads förskolor, grundskolor och gymnasieskolor. Initiativet kommer någon månad efter att Malmö stad släppte sin rapport Skolgårdsrasism, konspirationsteorier och utanförskap som visar en mycket oroande utveckling och beskriver en otrygg och ängslig tillvaro för judiska elever i Malmös skolor.


- Vi är glada att Stockholms stad står upp för den judiska minoriteten och på största allvar tar itu med problematiken kring antisemitism. Vi hoppas att Sveriges övriga kommuner följer efter och antar IHRA-definitionen och kartlägger kommunernas skolor för att sedan kunna ta itu med problemen med antisemitism på ett mer precist sätt, säger Petra Kahn Nord, nordisk representant för WJC.


IHRA, den internationella alliansen till minne av förintelsen, förenar regeringar och experter i syfte att stärka, främja och verka för utbildning, hågkomst av och forskning om Förintelsen överallt i världen samt att upprätthålla åtagandena i Stockholmsdeklarationen från år 2000. År 2016 antog de 31 medlemsstaterna i IHRA en arbetsdefinition av antisemitism som inte är rättsligt bindande. Sveriges regering var initiativtagare till IHRA och har ställt sig bakom denna definition.
Comments


bottom of page