top of page

Hur judisk skolverksamhet påverkas av ändringen i skollagen

Den 2 januari i år trädde nya bestämmelser i kraft i skollagen med tydligare krav på fristående förskolor, skolor och fritidshem med konfessionell inriktning. De svenska judiska skolorna och förskolorna betraktar sig inte som konfessionella men enligt den definition av ”konfessionell” som införts i skollagen skulle de judiska skolornas och förskolornas inriktning högst sannolikt ses som konfessionell. I Sverige finns det idag judiska skolor och förskolor i Stockholm och Göteborg samt en judisk förskola i Malmö.

Konfessionell inriktning är numera obligatoriskt att anmäla och detta måste göras senast 1 juli i år. Alternativet vore att urholka det judiska innehållet för att undvika föreläggande från Skolinspektionen och återkommande rättsprocesser med osäkert utfall.


Judiska Centralrådet har vid upprepade tillfällen påtalat för politiker och beslutsfattare att vår identitet och tradition inte kan förstås genom samma tolkningsraster som majoritetskulturens. Skolorna har ställts inför ett svårt dilemma utan rimliga handlingsalternativ. Den samfällda bedömningen är att den minst dåliga lösningen är att de judiska skolorna och förskolorna anmäler en konfessionell inriktning vilket inte är en tillfredsställande lösning men tyvärr alternativet som i dagsläget bäst kan säkra skolornas och förskolornas judiska profil. Judiska Centralrådet har verkat för att koordinera de judiska skolornas och förskolornas ageranden och kan nu konstatera att samtliga beslutat att anmäla att de har en konfessionell inriktning.

Skolornas och förskolornas judiska profil blir i praktiken oförändrad. Den nya klassificeringen syftar till att tillmötesgå krav i skollagen och får enbart administrativa konsekvenser så länge konfessionell inriktning är tillåtet i lag.Under tiden fortsätter vi att arbeta för en långsiktigt trygg och hållbar lösning med vilken vi och våra skolor får definiera oss själva i stället för att pådyvlas majoritetskulturens definition av religion respektive kultur. Judiska

skolor och förskolor har en central roll i att säkra och stärka judiskt liv och får inte äventyras. En judisk skolform behövs.

Kommentar till anmälan av konfessionell inriktning
.pdf
Ladda ner PDF • 253KB

Comentários


bottom of page