top of page

Fotbollsklubben Djurgården antar IHRA-definitionen av antisemitism

I en intervju i Aftonbladet 31 januari 2021, pratade Djurgårdens tränare Kim Bergstrand om ledarskap. Bergstrand vill att fotbollens ledarskapsutbildningar utvecklas och i ett videoklipp som publicerades med intervjun, säger Bergstrand att man kan ta lärdom av vad andra kloka ledare gjort.


”Folka som har lett folk, man kan säga vad man vill om hemska människor i Tyskland på 1930- och 1940-talet men där fick man folk att göra saker i ett sammanhang. Sedan kanske man kan diskutera metoder men det fanns säkert saker som de också gjorde som man kan ta lärdom av eller hur man inte ska göra.”

Detta uttalande har mött stark kritik och fördömts av bland annat Svante Weyler, ordförande i Svenska kommittén mot antisemitism.


Idag har Djurgårdens VD Henrik Berggren och hållbarhetsansvarige Filip Lundberg Verendel besvarat kritiken i ett brev till Judiska Centralrådet och European Jewish Congress. Brevet inleds med en utförlig ursäkt berörande det uttalande som gjorts av Bergstrand. Djurgårdens fotbollsklubb fortsätter med att förklara att klubben med största seriositet ska främja arbete mot diskriminering, antisemitism och rasism. I brevet framgår det att Djurgården ska anta och inkludera IHRA* definitionen av antisemitism i sina policydokument. Samt att de ska arbeta aktivt för att motarbeta antisemitism.

Judiska Centralrådet välkomnar detta svar från Djurgården.


*Den internationella alliansen till minne av förintelsen (IHRA) förenar regeringar och experter i syfte att stärka, främja och verka för utbildning, ihågkommande av och forskning om förintelsen överallt i världen och att upprätthålla åtagandena i Stockholmsdeklarationen från 2000. Den 26 maj 2016 antog de 31 medlemsstaterna i IHRA en arbetsdefinition av antisemitism som inte är rättsligt bindande: ”Antisemitism är en viss uppfattning av judar som kan uttryckas som hat mot judar. Retoriska och fysiska yttringar av antisemitism riktas mot judiska eller icke-judiska personer och/eller deras egendom samt mot de judiska samfundens institutioner och utrymmen för religiöst bruk.”


Commentaires


bottom of page