top of page

Forum för Levande Historia (FLH) publicerar rapporten ”Okunskap, myter och rädsla


Igår publicerade Forum för Levande Historia (FLH) rapporten ”Okunskap, myter och rädsla. Den svenska allmänhetens förklaringar till fördomar och fientlighet mot judar som grupp”, författad av Oscar Österberg. Rapporten baseras på en fritextfråga i FLH:s attitydundersökning om antisemitism från 2021: ”Vilken är enligt din uppfattning den viktigaste orsaken till att det förekommer fördomar och fientlighet mot judar som grupp?”


Judiska Centralrådet välkomnar denna rapport som bidrar till att öka kunskapen om antisemitismen i det svenska samhället och därmed till bättre förutsättningar att bekämpa fördomar och hat mot judar. Rapporten åskådliggör hur antisemitism uttrycks även omedvetet i beskrivningar av antisemitismens orsaker. Rapporten visar att antisemitiska tankefigurer är motståndskraftiga och en del av kulturarvet. Dessa tankefigurer behöver synliggöras för att kunna utmanas och motverkas.


Rapporten visar att det saknas samsyn om vad som är främsta orsaken till antisemitism. Förklaringarna som angivits följer vissa mönster.

Det förekommer förklaringar som bottnar i stereotyper och fördomar om judar hos knappt en fjärdedel av de svarande. Hos övriga överväger ”externa” förklaringar som okunskap och rasism i det omgivande samhället. Vanliga förklaringar som anges är okunskap och rädsla samt samband mellan judehat och Israel-Palestinakonflikten.


En gemensam nämnare för flera respondenter är att fördomar och fientlighet mot judar betraktas som om det förekommer ”någon annanstans”, långt från den egna grupptillhörigheten. Centralrådet konstaterar att detta förhållande speglas även inom den politiska debatten.


Nästan en tredjedel av svaren åberopar historiska orsaker och hur antisemitismen blossat upp med jämna mellanrum i alla tider.. Till detta historiska perspektiv fogas i 14 % av svaren stereotypa bilder av judar som en homogen grupp som bland annat präglas av att ”vara framgångsrika och duktiga i affärer”. Dessa antaganden om judar skulle i sin tur ha gett upphov till avundsjuka enligt 11% av respondenterna.

Comments


bottom of page