top of page

EU-kommissionens arbetsgrupp för implementeringen av EU-strategin mot antisemitism

Judiska Centralrådet har sedan juni 2019 deltagit i EU-kommissionens ad hoc arbetsgrupp mot antisemitism. Denna arbetsgrupp har nu blivit en permanent arbetsgrupp för implementeringen av EU-strategin mot antisemitism och för stärkandet av judiskt liv. Centralrådet deltog 14-15 december i denna arbetsgrupps första möte. Processen ska pågå till 2030. I arbetsgruppen deltar representanter från medlemsländerna, från nationella judiska organisationer, relevanta internationella organisationer och judiska paraplyorganisationer. Från EU-kommissionen deltar bland andra kommissionären Margaritis Schinas samt Katarina von Schnurbein, EU-kommissionens koordinator för bekämpandet av antisemitism.


I Sverige har Centralrådet sedan drygt två år tillbaka drivit frågan om en nationell strategi mot antisemitism, i samklang med EU-kommissionens uppmaning till samtliga medlemsländer att utveckla sådana strategier. Parallellt med denna strävan har Centralrådet drivit frågan om en nationell strategi för stärkandet av judiskt liv Att möjliggöra överföringen av judiska identitet och kultur till nästa generation måste vara högsta prioritet.

EU-strategin mot antisemitism och för stärkandet av judiskt liv bygger på ovan nämnda byggstenar samt utbildning, forskning och hågkomst av Förintelsen.


Fokuset vid arbetsgruppsmötet den 14-15 december var utvecklingen av nationella strategier och hur dessa kan kopplas till komponenterna som ingår i EU-strategin samt medlemsländernas åtaganden i samband med Malmöforumet.EU-komm arbetsgrupp EU strategin mot AS 14-15 dec 2021
.pdf
Ladda ner PDF • 231KB


댓글


bottom of page