top of page

Ett starkt judiskt liv för framtida generationer


I januari 2021 skickade Judiska Centralrådet (JC) tillsammans med Jiddischförbundet, Paideia och Föreningen Hillel en hemställan till regeringen om att ta fram en nationell strategi för att stärka judiskt liv, med fokus på överföringen av judisk identitet och kultur till framtida generationer. I juni 2022 tillsattes en utredning, ledd av Maria Arnholm, med uppdrag att ta fram ett förslag till en sådan strategi. I dag överlämnade Utredningen Nationell strategi för att stärka judiskt liv i Sverige sitt betänkande till kulturminister Parisa Liljestrand.


Judiska Centralrådet (JC) välkomnar utredningens betänkande som innehåller många viktiga förslag för att stärka förutsättningarna för en judisk framtid i Sverige. JC kommer att återkoppla på utredningens analys och förslag i ett remissvar under våren.


Comments


bottom of page