top of page

Diskussioner om antisemitism på sociala plattformar

Antisemitism på digitala plattformar är ett växande problem. Det är mycket välkommet att regeringen lyfter frågan i dialog med berörda parter. Förhoppningsvis kommer även Digital Services Act att bidra till en tryggare miljö på sociala medieplattformar.


Igår ledde utbildningsminister Anna Ekström, energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman och jämställdhetsminister Märta Stenevi ett dialogmöte om antisemitism och andra former av rasism, hat och hot på sociala medieplattformar. Judiska Centralrådet deltog tillsammans med andra representanter för civilsamhället, Google och Facebook.


Centralrådet lyfte behovet av en riktad strategi mot antisemitismen som tar sikte på de specifika mekanismer och mönster som kännetecknar antisemitism. Idag finns en nationell plan mot rasism men träffsäkra kompletteringar behövs och det behövs gemensamma och heltäckande problembeskrivningar och definitioner att utgå ifrån. Därför förordar Centralrådet att en framtida nationell strategi mot antisemitism grundas i IHRA* definitionen som den svenska regeringen redan har antagit.


Läs utbildningsminister Anna Ekmans tankar om mötet här.Comments


bottom of page