top of page

Centralrådet i möte med socialministern och utrikesministern

Rabbin Ute Steyer träffade i dag socialminister Jakob Forssmed och utrikesminister Tobias Billström å Judiska centralrådets vägnar tillsammans med representanter för andra trossamfund. Under mötet presenterade Steyer centralrådets linje:

  • Vi tar avstånd från brännandet av heliga skrifter, vi anser sådana handlingar vara kränkande.

  • Vi tar avstånd från förolämpningar av religioner, minoriteter, etc.

  • Vi ställer oss bakom den grundlagsskyddade yttrandefriheten.

  • Vi välkomnar en översyn av vad som kan göras för att förhindra övergrepp på yttrandefriheten.

  • Sammanhanget i vilken handlingarna äger rum och det egentliga syftet måste alltid tas hänsyn till.

  • En rättslig prövning om och när vissa av dessa handlingar övergår i hets mot folkgrupp är välkommen.


Steyer redogjorde även för att bokbränningar skapar ett stort obehag bland judar p.g.a. judiska folkets tidigare erfarenheter av samma företeelse genom århundradena. Steyer påpekade även att det är anmärkningsvärt att av alla ansökningar så rör två tredjedelar Koranen och en tredjedel Toran, samt att den självklara responsen på en koranbränning är att vilja bränna en tora.


Billström förklarade att de inte tänker ge sig på grundlagen, att regeringen håller på att se över ordningslagen men att detta kommer att ta tid.


Bättre och närmare kontakter efterlystes mellan regeringen och trossamfund och det framfördes att det är kontraproduktivt att från regeringens sida inte tydligt ta avstånd från Richard Jomshofs (SD) uttalanden.Commenti


bottom of page