top of page

Bilda ny skolform för judisk skola

Judiska centralrådet noterar att regeringen i sina nya tilläggsdirektiv till utredningen om konfessionella inslag i skolan avser att stoppa nyetablering av nya skolor med konfessionella inslag. Vi är oroliga att det kommande förbudet om etablering av nya konfessionella skolor tillsammans med den kommande definitionen av konfessionella inslag kan innebära att de judiska skolorna inte kan expandera om de så önskar. Detta trots att de judiska skolorna inte anses vara konfessionella av den judiska gruppen.

Mot bakgrund av tilläggsdirektiven föreslår Judiska centralrådet att regeringen tar initiativ till att en ny skolform bildas som kan få namnet nationell minoritetsskola alternativt judisk skola. Den nya skolformen kan likna den skolform som gäller för Sameskolan. En sådan ny skolform skulle innebära att judiska skolor kan fortsätta att bidra till att utveckla den svensk-judiska kulturen.

bottom of page