top of page

Judiska Centralrådet välkomnar HD:s dom om utvisning

Hovrätten för Västra Sverige beslöt förra året att stoppa utvisningen av en av de män som dömts för brandattacken mot synagogan i Göteborg i december 2017. Motivet för att stoppa utvisningen till Gaza var risken för att mannen skulle utsättas för trakasserier från israeliskt håll. Detta trots att Migrationsverket inte ansåg att det fanns hinder för att verkställa utvisningen. Judiska Centralrådet protesterade kraftigt mot denna dom. Anledningen till kritiken var att hovrätten riskerade att skapa ett prejudikat som innebar att attacker på judar och andra minoriteter gav förövaren möjlighet att stanna kvar i Sverige.

Högsta domstolen har idag upphävt hovrättens dom i denna del och beslutat för att gå på tingsrättens och Migrationsverkets linje genom att utvisa mannen efter det att han avtjänat sitt fängelsestraff. Genom sin dom har HD klargjort att en attack med hatbrottsmotiv inte kan vara en fribiljett för att få vara kvar i Sverige.

bottom of page