top of page

Judiska Centralrådet är oroat över ökad antisemitism i Sverige

Idag släpper släpper FRA (European Union Agency for Fundamental Rights) en ny rapport som visar att judar runt om Europa upplever en ökande antisemitism. Rapporten bygger på enkätundersökningar i tolv EU-länder. I Sverige svarade 90 procent av judarna att de upplevde att antisemitismen i Sverige blivit värre de senaste fem åren. Sverige är ett av de länder där den upplevda antisemitismen ökat mest. Judiska Centralrådet är oroat över ökad antisemitism i Sverige.

GETTY IMAGES

Judiska Centralrådet delar den bild som rapporten visar. Även vi ser att antisemitismen har ökat kraftigt de senaste åren och vi är mycket bekymrade över utvecklingen. Enligt FRA bör rapporten leda till att Europas länder intensifierar sina ansträngningar för att bekämpa antisemitism. Judiska Centralrådet anser att staten kan och bör göra mer för att förebygga antisemitism och för att få judar att känna sig säkrare. Staten borde till exempel se till så att alla svenska skolbarn får ordentlig kunskap om vilka katastrofala konsekvenser antisemitism fått i Europa. Staten bör även öka polisbevakningen kring judiska institutioner.

Kontaktpersoner

Isak Reichel Generalsekreterare, Judiska Centralrådet Isak.reichel@jfst.se

bottom of page