top of page

Judiska Centralrådet välkomnar EU:s deklaration mot antisemitism

Judiska Centralrådet välkomnar att EU:s ministerråd ställt sig bakom Deklarationen om bekämpning av antisemitism och utveckling av en gemensam säkerhetsmetod för att bättre skydda judiska samhällen och institutioner i Europa.

AFP/Romain LaFabregue/File

Deklarationen innebär att Ministerrådet ställer sig bakom IHRA:s definition av antisemitism och att ministerrådet uppmanar medlemsländerna att ta definitionen. Det är ett mycket viktigt ställningstagande som kommer att påverka judarnas situation i hela EU.

I deklarationen ingår även att EU:s ministerråd erkänner att situationen för judar i EU:s medlemsstater inte har förbättrats de senaste åren, att judiska församlingar känner sig sårbara efter en ökning av terrorattacker och våldsamma händelser och att antisemitism fortfarande är utbredd.

EU:s ministerråd betonar även vikten av att medlemsländerna stärker skyddet för judiska församlingar och institutioner samt att de ägnar särskild uppmärksamhet åt antisemitiska uttalanden, även på Internet.

Judiska Centralrådet hoppas att Sveriges regering och riksdag inom kort följer efter och antar IHRA:s definition av antisemitism och deklarationen i sin helhet och ökar skyddet av judiska organisationer.

bottom of page